ปรับธุรกิจ ให้เข้ากับยุค New Normal

ธุรกิจ จะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับกระแส New Normal?
พฤติกรรมหนึ่งของกระแส New Normal ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องออกไปซื้อสินค้านอกบ้าน ต้องไปเดินหาสินค้าหรือบริการที่อยากได้ด้วยตัวเอง New Normal ทำให้คนหันมาเลือกซื้อสินค้า ค้นหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ตัวเองต้องการด้วยช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น หากธุรกิจต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในยุค New Normal นี้ การนำตัวตนของ ธุรกิจ ไปอยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลของธุรกิจ สินค้าและบริการ จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้าและบริการ และตัดสินใจซื้อจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำ

Digital Marketing การตลาดออนไลน์จะช่วยธุรกิจในยุค New Normal ได้อย่างไร?
เมื่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมาอยู่บนช่องทางออนไลน์มากขึ้น การทำการตลาดและการโฆษณาออนไลน์ (Digital Marketing/Digital Advertising) จึงเป็นสิ่งที่ ธุรกิจ จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และเริ่มทำอย่างจริงจัง เพราะการตลาดออนไลน์ Digital Marketing คือเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในเข้าถึงผู้บริโภคในยุค New Normal ทำให้ผู้บริโภครู้ข้อมูลของสินค้าและบริการ จนสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที

เครื่องมือ Digital Marketing การตลาดออนไลน์อะไรที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุค New Normal?
1.โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือ การตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ คือ
2.การตลาดบน Search Engine คือ การทำให้ข้อมูลธุรกิจ สินค้าและบริการสามารถถูกค้นพบบน Search Engine อย่าง Google, Bing ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งรูปแบบโฆษณาบน Google Ads (Adwords) – Search หรือการทำ SEO
3.การตลาดบน Social Media (Social Media Marketing) คือ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาข้อมูลของธุรกิจ สินค้า และบริการผ่าน Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้ Social Media ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
4.Chat Application เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์กับธุรกิจที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้า ปิดการขาย และให้บริการลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1 โดยเครื่องมือที่ธุรกิจในประเทศไทยนิยมใช้ ได้แก่ Line, Facebook Messenger, Wechat, WhatsApp ฯลฯ
5.เครื่องมือ Analytics คือ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลจากการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing จากเครื่องมือการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่แต่ละธุรกิจเลือกใช้ หากธุรกิจมีเว็บไซต์ด้วย เครื่องมือ Analytics ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ผลคือ Google Analytics ซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีๆ

รับทำ SEO

ใส่ความเห็น