“ปฤณ พรประภา” เก็บหุ้น TK อีก 0.7725% ถือเพิ่มเป็น 5.085%

ปฤณ พรประภา” เก็บหุ้น TK อีก 0.7725% ถือเพิ่มเป็น 5.085%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 นางสาวปฤณ พรประภา ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.ฐิติกร (TK) จำนวน 0.7725% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น